Baracker

19 June, 2018 0 By mildy33

Baracker – Mobila paviljonger

Enklare flyttbara byggnader kallas vanligtvis baracker. Detta är en byggnad som används till allt ifrån nödbostäder, byggarbetslokaler eller som tillfälliga byggnader inom skola, näringsliv eller bostäder till privatpersoner.

Ordet barack härstammar från tyskans baracke som har samma betydelse. Tyskan fick ordet ifrån franskans baraque som i sin tur kommer direkt ifrån italienska och spanska baracca. Detta ord kom till det svenska skriftspråket år 1710.

En barack är flexibel och kan anpassas när det gäller alltifrån färg och storlek till planlösning och möbel arrangemang. Baracker byggda som byggarbetslokaler inhyser vanligtvis ett kök, bord och stolar, toalett och i vissa fall även omklädningsrum och dusch. Detta då de används som en plats där byggarbetarna kan använda till rastlokal när det gäller lunch och så vidare. Baracker som är tänkta att vara temporära skollokaler kan innehålla allt ifrån undervisningsrum, personalrum och i vissa fall enklare “mobila” labb.

En vanlig lösning när det gäller dessa byggnader är att de byggs som modullösningar, där man likt lego kan bygga ut lokalerna i både höjd och bredd. Dagens modullösningar använder sig av leder för att länka samman de olika lokalerna och kan på så sätt enkelt byggas ut eller förminskas efter önskemål.

Baracker går att finansiera antingen som ett direkt inköp eller via betalning på månadsbasis (hyra). Allt beror på hur brukarens behov ser ut. I vissa fall där dessa lokaler används som permanenta men mobila lösningar så som de vanligen används i byggbranschen är det vanligast att företaget köper baracken. När det gäller lösningen till skolor, möteslokaler och liknande är det vanligare med hyra. Detta då lösningen inte planeras vara permanent utan används så länge behovet finns.